gallery/srbija_kargo

 

Mi smo organizacioni deo Sekcije ZOVS Beograd ,Sektora ZOVS Beograd , AD Srbija Kargo .Lokacija OJ je na 140+096km pruge Beograd-Bar u stanici Požega.Koloseci stanice Požega broj XIV, XV ,XVI i XVII su namenjeni za izvršenje radova.Posedujemo halu sa kanalima i platformama za  pregled kompletne opreme voznih sredstava. Inženjeri, tehničari ,visokokvalifikovani majstori ,specijlaizovani radnici za ispitivanje kočione opreme , ispitivanje osovinskih slogova....brinu o kvalitetu izvršenih radova i daju garancije na izvršene radove putem listi za određenu vrstu radova.

gallery/41284523

 

 

Za izvršene radove u prilogu su liste koje se popunjavaju i kojima se garantuju izvršeni radovi.Zahtev potrebnih radova se vrši ispostavljanjem liste ZAHTEV 

 

Isti zahtev možete videti i ovde

DELATNOST DRUŠTVA:

U Društvu se obavlja delatnost železničkog prevoza tereta. Radi obezbeđenja neprekidnog i urednog funkcionisanja procesa rada, racionalnog upravljanja kadrovskim i drugim resursima, poboljšanja kvaliteta pružanja usluga i ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva i rezultata u Društvu su organizovani poslovi: saobraćajno operativni, poslovi vuče vozova, održavanja voznih sredstava, razvoja i investicija, prodaje, transportni poslovi, poslovi unutrašnje kontrole, interne revizije, finansijsko-računovodstveni poslovi i plan, kao i poslovi nabavke i stovarišnog poslovanja, informatike, pravni poslovi i poslovi ljudskih resursa i korporativne odgovornosti.

 

 

 


Nudimo vam prevoz sledećih vrsta robe:
• Ugalј i koks
• Nafta i derivati
• Rude i koncentrati
• Nemetali
• Drvo neobrađeno, obrađeno, ogrevno
• Ostale sirovine i materijal
• Proizvodi metalurgije-metali primarni i ostali i metalni proizvodi
• Mašine, postrojenja, uređaji, aparati, mehanički, električni i saobraćajno-transportna sredstva
• Hemijske materije i proizvodi
• Đubrivo
• Građevinski materijal prirodnog i industrijskog porekla
• Cement
• Proizvodi-roba od nemetala
• Razni proizvodi-roba, industrijski, zanatski
• Žitarice
• Repa i trska šećerna
• Proizvodi bilјnog, životinjskog i industrijskog porekla, prehrambeni
• Proizvodi bilјnog, životinjskog i industrijskog porekla, neprehrambeni
• Konteneri i druge transportne jedinice intermodalnog transporta, tovarene
• Konteneri i druge transportne jedinice intermodalnog transporta, prazne
• Kola korisnika prevoza, prazna
• Ostalo
Omogućujemo i sledeće vrste prevoza:
• sadnice cveća, drveća i drugi sadni materijal
• pčele i pčelarski pribor
• živu ribu i riblјi zapat u vodi
• vazduhoplovna vozila
• plovna vozila
• prevoz dugačkih vozila u više kola
• naročite pošilјke i vozila na sopstvenim točkovima, gusenicama ili saonicama
• žive životinje (u kavezima ili u vagonima određenim za ovu vrstu prevoza, uz određenu količinu hrane i potrebne opreme za vreme prevoza)

VRSTA ROBE

gallery/23

O nama