gallery/srbija_kargo

Kontrolni pregledi

Ciklusi i rokovi redovnih opravki
Ciklus redovnih opravki predstavlјa redosled vršenja redovnih opravki vozila.
Rok redovnih opravki utvrđuje se na osnovu:
1) vremena koje je železničko vozilo provelo u eksploataciji, ili
2) pređenih kilometara železničkog vozila, ili
3) časova rada vozila, uređaja i sl,
između dve redovne opravke.
Ciklusi, rokovi i obim radova redovnih opravki utvrđeni su dosijeom o održavanju.
Danom od kojeg započinje ciklus i rokovi redovnih opravki železničkog vozila smatra se dan potpisivanja zapisnika o primopredaji novog železničkog vozila između proizvođača i imaoca vozila.
Danom od kojeg se računa novi rok redovne opravke železničkog vozila smatra se dan potpisivanja zapisnika o primopredaji železničkog vozila između radionice i lica zaduženog za održavanje, posle izvršene prethodne redovne opravke.
Prijem vozila posle izvršene redovne opravke
Prilikom prijema železničkog vozila posle izvršene redovne opravke sastavlјa se zapisnik o primopredaji, koji potpisuju predstavnik lica zaduženog za održavanje i predstavnik radionice koja je izvršila opravku.
U zapisniku navode se svi izvršeni radovi na železničkom vozilu.

Redovne opravke

Delovi železničkih vozila značajni za bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja :
1) kočni uređaji i njihovi delovi (kočnice);
2) osovinski sklop detaljnije o ovome
3) vučna i odbojna oprema;
4) obrtna postolјa;
5) postolјe vozila;
6) elementi vešanja i ogiblјenja;
7) uređaji za osvetlјavanje i sirene;
8) uređaji za kontrolu budnosti;
9) lokomotivski deo radio-dispečerskog uređaja;
10) lokomotivski deo autostop uređaja;
11) brzinomerni i registrujući uređaji;
12) posude pod pritiskom;
13) uređaj za automatsko zatvaranje vrata motornih vozova i putničkih kola;
14) visokonaponski elektro uređaji i zaštitno uzemlјenje.

servisni pregled vučnog vozila je pregled vučnog vozila u cilјu provere tehničke ispravnosti sklopova i uređaja na vučnom vozilu i otklanjanje neispravnosti u skladu sa uputstvima o održavanju odnosnog vozila za ovu vrstu pregleda, a koji se obavlјa tokom rada vozila između dve vožnje voza ili manevarskih vožnji

 PRIMER LISTE ZA JEDAN SERVISNI PREGLED

 

 

 

 

 

Servisni pregledi

 


Vrste periodičnih pregleda i obim radova za svaku vrstu periodičnog pregleda železničkog vozila utvrđeni su dosijeom o održavanju.Ciklus i rokovi periodičnih pregleda železničkih vozila
Ciklus periodičnih pregleda železničkih vozila je redosled vršenja periodičnih pregleda železničkih vozila.
Rok periodičnog pregleda predstavlјa:
1) vreme koje je železničko vozilo provelo u eksploataciji, ili
2) pređene kilometre železničkog vozila, ili
3) časove rada železničkog vozila, uređaja i sl,
između dva periodična pregleda.
Ciklusi i rokovi periodičnih pregleda utvrđeni su dosijeom o održavanju.
Danom od kojeg započinje ciklus i rokovi periodičnih pregleda železničkog vozila smatra se dan potpisivanja zapisnika o primopredaji novog železničkog vozila između proizvođača i imaoca vozila.
Danom od kojeg se računa rok za obavlјanje sledećeg periodičnog pregleda železničkog vozila smatra se dan potpisivanja zapisnika o primopredaji železničkog vozila između radionice i lica zaduženog za održavanje, posle izvršenog prethodnog periodičnog pregleda.
Prijem vozila posle izvršenog periodičnog pregleda
Prilikom prijema železničkog vozila posle izvršenog periodičnog pregleda potpisuju se liste periodičnog pregleda od strane predstavnika lica zaduženog za održavanje i predstavnika radionice koja je izvršila periodični pregled.
Radionica predaje licu zaduženom za održavanje ispunjene i overene liste periodičnih pregleda.